متعلقات ریل آسانسور

متعلقات ریل آسانسور

قطعاتی که در نصب ریل آسانسور به کار میرود

براکت ها پایه هایی هستند که ریل ها به وسیله آنها به سازه یا دیواره چاه متصل می شوند. بسته به نوع و اندازه ریل ها، ظرفیت کابین آسانسور و سرعت حرکت، از انواع مختلف و متناسب براکت ها استفاده میشود. هر براکت توسط دو لقمه ریل را نگه می دارد. براکت ها به اسکلت فلزی آسانسور جوشکاری می شوند ولی به وسیله لقمه چدنی و پیچ و مهره به ریل های آسانسور متصل می شوند.

 

پیچ و مهره 6 آسانسور

قیمت فروش پیچ و مهره 6: 7000 ریال

انواع پشت بند ریل آسانسور

قیمت فروش انواع پشت بند ریل آسانسور: استعلام

پیچ و مهره 12-10-8 آسانسور

قیمت فروش پیچ و مهره 8: 45000 ریال قیمت فروش پیچ و مهره 10: 55000 ریال قیمت فروش پیچ و مهره 12: 65000 ریال

لقمه چدنی T16 آسانسور

قیمت فروش لقمه t16 چدنی: 85000 ریال

لقمه چدنی T5/T9 آسانسور

قیمت فروش لقمه t5/t9 چدنی: 75000 ریال

لیست قیمت انواع براکت آسانسور

آسانسور افق لیست قیمت انواع براکت آسانسور تاریخ: 1400/04/20 ردیف نام کالا قیمت فروش 1 براکت T5 وزنه ( نبشی ) 300000 2 براکت T9 کابین ( اوتیسی ) 350000…

براکت سه خم هیدرولیک

قیمت فروش براکت سه خم هیدرولیک: 900000 ریال

براکت T5 بلند (نبشی)

قیمت فروش براکت T5 بلند آبکاری: 500000 ریال

براکت T16 آسانسور

قیمت فروش براکت T16 آبکاری: 260000 ریال

براکت T9 کابین (اوتیسی)

قیمت فروش براکت T9 آبکاری: 250000 ریال

براکت T5 وزنه (نبشی)

قیمت فروش براکت T5 آبکاری: 145000 ریال