موتور آسانسور ساسی لئو 5/5 کیلووات دو سرعته 1 متر

sassi leo 5.5 kw 1 m.s ac2 (5.10.560)

موتور آسانسور ساسی لئو 5/5 کیلووات دو سرعته 1 متر فلکه 56

قیمت فروش موتور ساسی لئو 5/5 کیلو وات دو سرعته 1 متر فلکه 45: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی لئو 5/5 کیلو وات دو سرعته 1 متر فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی لئو 5/5 کیلو وات دو سرعته 1 متر فلکه 60: استعلام