موتور آسانسور ساسی 9/2s58s کیلووات تک سرعته 1 متر

sassi s58s 9.2 kw 1 m.s 3vf (6.10.520)

موتور آسانسور ساسی 9/2s58s کیلووات تک سرعته 1 متر فلکه 52

قیمت فروش موتور ساسی 9/2s58s کیلو وات تک سرعته 1 متر یاتاقاندار فلکه 52: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 9/2s58s کیلو وات تک سرعته 1/6 متر یاتاقاندار فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 9/2s58 کیلو وات تک سرعته 1 متر بدون یاتاقان فلکه 52: استعلام