موتور آسانسور ساسی 11s58s کیلووات تک سرعته 1/6 متر

sassi s58s 11 kw 1.6 m.s 3vf (5.12.560)

موتور آسانسور ساسی 11s58s کیلووات تک سرعته 1/6 متر فلکه 56

قیمت فروش موتور ساسی 11s58s کیلو وات تک سرعته 1/6 متر یاتاقاندار فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 11s58 کیلو وات تک سرعته 1/6 متر بدون یاتاقان فلکه 56: استعلام