موتور آسانسور ساسی 11s58s کیلووات تک سرعته 1 متر

sassi s58s 11 kw 1 m.s 3vf (5.12.520)

موتور آسانسور ساسی 11s58s کیلووات تک سرعته 1 متر فلکه 52

قیمت فروش موتور ساسی 11s58s کیلو وات تک سرعته 1 متر یاتاقاندار فلکه 52: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 11s58 کیلو وات تک سرعته 1 متر بدون یاتاقان فلکه 52: استعلام