موتور آسانسور ساسی 13/2s58 کیلووات تک سرعته 1 متر

sassi s58 13/2 kw 1 m.s 3vf (6.12.560)

موتور آسانسور ساسی 13/2s58 کیلووات تک سرعته 1 متر فلکه 56

قیمت فروش موتور ساسی 13/2s58 کیلو وات تک سرعته 1 متر بدون یاتاقان فلکه 56 : استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 13/2s58s کیلو وات تک سرعته 1/6 متر یاتاقاندار فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 13/2s58s کیلووات تک سرعته 2 متر یاتاقاندار فلکه 40: استعلام