موتور آسانسور ساسی 5/5mf48 کیلووات دو سرعته 1 متر

sassi mf48 5.5 kw 1 m.s ac2 (5.11.560)

موتور آسانسور ساسی 5/5mf48 کیلووات دو سرعته 1 متر فلکه 56

قیمت فروش موتور ساسی 5/5mf48 کیلو وات دو سرعته 1 متر فلکه 48: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 5/5mf48 کیلو وات دو سرعته 1 متر فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 5/5mf48 کیلو وات دو سرعته 1 متر فلکه 60: استعلام