موتور آسانسور ساسی 7/3mf48 کیلووات تک سرعته 1 متر

sassi mf48 7.3 kw 1 m.s 3vf (5.11.560)

موتور آسانسور ساسی 7/3mf48 کیلووات تک سرعته 1 متر فلکه 56

قیمت فروش موتور ساسی 7/3mf48 کیلو وات تک سرعته 1 متر فلکه 45: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 7/3mf48 کیلو وات تک سرعته 1 متر فلکه 48: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 7/3mf48 کیلو وات تک سرعته 1 متر فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 7/3mf48 کیلو وات تک سرعته 1 متر فلکه 60: استعلام