موتور آسانسور ساسی 9/2mf48 کیلووات تک سرعته 1/6 متر

sassi mf48 9.2 kw 1.6 m.s 3vf (5.11.450)

موتور آسانسور ساسی 9/2mf48 کیلووات تک سرعته 1/6 متر فلکه 45

قیمت فروش موتور ساسی 9/2mf48 کیلو وات تک سرعته 1/6 متر فلکه 45: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 9/2mf48 کیلو وات تک سرعته 2 متر فلکه 48: استعلام