موتور آسانسور ساسی 5/5s38 کیلووات دو سرعته 1 متر

sassi s38 5.5 kw 1 m.s ac2 (4.10.560)

موتور آسانسور ساسی 5/5s38 کیلووات دو سرعته 1 متر فلکه 56

قیمت فروش موتور ساسی 5/5s38  کیلو وات دو سرعته 1 متر بدون یاتاقان فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 5/5s38s کیلووات دو سرعته 1 متر یاتاقاندار فلکه 56: استعلام