موتور آسانسور ساسی 5/9s38 کیلووات تک سرعته 1 متر

sassi s38 5.9 kw 1 m.s 3vf (4.10.560)

موتور آسانسور ساسی 5/9s38 کیلووات تک سرعته 1 متر فلکه 56

قیمت فروش موتور ساسی 5/9s38 کیلو وات تک سرعته 1 متر بدون یاتاقان فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی 5/9s38s کیلو وات تک سرعته 1 متر یاتاقاندار فلکه 56: استعلام