وزنه تعادل آسانسور

وزنه تعادل آسانسور

نقش تعادل بار در آسانسورهای کششی را وزنه تعادل انجام می دهد. وزنه تعادل در آسانسور در سه نوع بتونی و چدنی و سربی تقسیم می شود. چگالی سرب بالاتر از چدن و چگالی چدن نیز بالاتر از بتون بوده و وزنه های بتونی از نوع بتون مسلح و با روکش پلاستیکی و گالوانیزه است و در ابعاد 57،67،77،87،97,107 سانتی متری بنا بر نوع قاب وزنه مورد استفاده قرار میگیرد.

البته وزنه چدنی و سربی در بعضی از آسانسورها به علت شرایط خاص در اندازه های غیر آماده به صورت سفارشی تولید میشود.

عرض وزنه های گالوانیزه ۱۵ سانتیمتر و ارتفاع آن ۱۶ سانتیمتر میباشد.

وزنه های گالوانیزه از وزنه های 57 تا 117 سانتیمتری تولید میشود که به علت قیمت مناسب و استاندارد بودن بهترین جایگزین برای وزنه های چدنی هستند مشخصات آن ها به شرح ذیل میباشد:

وزنه گالوانیزه 57 = 40 کیلوگرم
وزنه گالوانیزه 67 = 50 کیلوگرم
وزنه گالوانیزه 77 = 55 کیلوگرم
وزنه گالوانیزه 87 = 60 کیلوگرم
وزنه گالوانیزه 97 = 70 کیلوگرم
وزنه گالوانیزه 107 = 80 کیلوگرم
وزنه گالوانیزه 117 = 90 کیلوگرم

در سال های پیشین وزنه های آسانسور بیشتر از جنس پلاستیکی استفاده می شد، ولی با گذشت زمان به دلیل مشکلات استفاده از جنس پلاستیک در این وزنه ها از طرف سازمان های استاندارد جنس فلزی برای این منظور مورد تأیید قرار گرفت و امروزه تنها وزنه های فلزی هستند که مطابق ضوابط مهندسی و استانداردها بوده و در صنعت آسانسور متعارف شده اند.

 

 

وزنه تعادل بتونی آسانسور

قیمت فروش وزنه بتونی آسانسور: 25000 ریال

وزنه تعادل چدنی آسانسور

قیمت فروش وزنه چدنی آسانسور: 225000 ریال