لقمه آسانسور

لقمه آسانسور

لقمه ها قطعات فلزی هستند که ریل ها را به براکت متصل میکنند. در عملیات نصب آسانسور جهت فیکس کردن ریلهای آسانسور به سازه فلزی (آهن آلات) چاه آسانسور از براکتها و لقمه ها استفاده می شود. هر براکت توسط دو لقمه ریل را نگه میدارد.

لقمه چدنی T16 آسانسور

قیمت فروش لقمه t16 چدنی: 85000 ریال

لقمه چدنی T5/T9 آسانسور

قیمت فروش لقمه t5/t9 چدنی: 75000 ریال