براکت آسانسور

براکت آسانسور

براکت وزنه و کابین آسانسور

براکت ها پایه هایی هستند که ریل ها به وسیله آنها به سازه یا دیواره چاه متصل می شوند. بسته به نوع و اندازه ریل ها، ظرفیت کابین آسانسور و همچنین نوع ترمز اضطراری (پاراشوت) و سرعت حرکت، از انواع مختلف و متناسب براکت ها استفاده میشود. فاصله نصب براکت ها باید به اندازه ای باشد که در صورت انجام ترمز اضطراری، مانع لغزش ریل آسانسور شود.

براکت های آسانسور از ورق آهنی با نبشی و ناودانی ساخته می شوند.

برای هر نوع آسانسور براکت خاص آن استفاده می گردد. در آسانسور کششی برای ریل های کابین از براکت که با ورق ساخته و به شکل نبشی خم شده اند، استفاده می شود. برای ریل وزنه از براکت نبشی استفاده می گردد. در عملیات نصب آسانسور، جهت فیکس کردن ریل های آسانسور به سازه فلزی چاه آسانسور از براکت ها و لقمه ها استفاده می شود.

برای ریل های کابین از براکت (کابین-اوتیسی) و برای ریل های وزنه از براکت نبشی استفاده می شود. بنابراین برای هر سایز ریل از براکت مخصوص آن استفاده می شود. هر براکت توسط دو لقمه ریل را نگه می دارد. براکت ها به اسکلت فلزی آسانسور جوشکاری می شوند ولی به وسیله لقمه چدنی و پیچ و مهره به ریل های آسانسور متصل می شوند.

 

 

 

لیست قیمت انواع براکت آسانسور

آسانسور افق لیست قیمت انواع براکت آسانسور تاریخ: 1400/04/20 ردیف نام کالا قیمت فروش 1 براکت T5 وزنه ( نبشی ) 300000 2 براکت T9 کابین ( اوتیسی ) 350000…

براکت سه خم هیدرولیک

قیمت فروش براکت سه خم هیدرولیک: 900000 ریال

براکت T5 بلند (نبشی)

قیمت فروش براکت T5 بلند آبکاری: 500000 ریال

براکت T16 آسانسور

قیمت فروش براکت T16 آبکاری: 260000 ریال

براکت T9 کابین (اوتیسی)

قیمت فروش براکت T9 آبکاری: 250000 ریال

براکت T5 وزنه (نبشی)

قیمت فروش براکت T5 آبکاری: 145000 ریال