فلکه اصلی موتور آسانسور نوا ام جی تی

قیمت فلکه موتور آسانسور نوا ام جی تی 4 شیار قطر 48: 65000000 ریال

قیمت فلکه موتور آسانسور نوا ام جی تی 4شیار قطر 48 ضد سایش: 75000000 ریال