فلکه اصلی موتور آسانسور شیندلر

قیمت فروش فلکه موتور آسانسور شیندلر 5 شیار قطر 52: 75000000 ریال

قیمت فروش فلکه موتور آسانسور شیندلر 5 شیار قطر 52 ضد سایش: 85000000 ریال

قیمت فروش فلکه موتور آسانسور شیندلر 5 شیار قطر 57: 75000000 ریال

قیمت فروش فلکه موتور آسانسور شیندلر 5 شیار قطر 57 ضد سایش: 85000000 ریال