درب آسانسور روانکار تمام اتوماتیک

RAVANKAR SEMATEC

درب های آسانسور شرکت روانکار

  •  دربهای سه لته تلسکوپی روانکار سماتک
  •  دربهای سانترال فول دو لته روانکار سماتک
  •  دربهای فول تله سانترال چهار لته و شش لته روانکار سماتک
  •  درب های اکو روانکار سماتک
  •  درب های سینوسی طبقه و کابین روانکار سماتک
  •  دربهای سیستم تلسکوپی کابین روانکار سماتک
  •  درب کابین فول-درب طبقه روانکار سماتک

انواع دربهای اتوماتیک روانکار قابل ارائه در طرح ها و رنگهای مختلف

                     کاتالوگ دربهای شرکت روانکار سماتک