موتور آسانسور ساسی لئو 7/3 کیلووات تک سرعته 1/6 متر

sassi leo 7.3 kw 1.6 m.s 3vf (5.10.560)

موتور آسانسور ساسی لئو 7/3 کیلووات تک سرعته 1/6 متر فلکه 56

قیمت فروش موتور ساسی لئو 7/3 کیلو وات تک سرعته 1/6 متر فلکه 56: استعلام

قیمت فروش موتور ساسی لئو 7/3 کیلو وات تک سرعته 2/26 متر فلکه 45: استعلام